Løgum Børnegård

Løgum Børnegård er en selvejende institution med en bestyrelse valgt af og blandt forældrene. Børnehaven er beliggende Nørregade 14, Løgumgårde, 6240 Løgumkloster.

Børnehaven er oprettet af en gruppe af forældre, og startede den 13. december 1971 med normering på 20 hel- og 20 halvdagspladser. I november 1996 blev børnehaven udvidet med 12 pladser (i en pavilion), så den kunne rumme 52 børn.

img_6450jpgb.jpg

Den 1. august 2008 blev der etableret en småbørnegruppe, så vi nu modtager børn i alderen fra 0 – 6 år; 40 børnehavebørn og 8 småbørn. Børnene kommer fortrinsvis fra Løgumgårde by og opland.

Huset hvor børnehavebørnene har til huse er i et plan, mens småbørnene holder til i pavillonen. Gruppernes navne er Giraf, Papegøje og Løveungerne.

Der er normeret et antal personaletimer, der svarer til det antal der er indskrevet; timerne fordeles mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Til børnehaven hører en spændende legeplads som er i stadig udvikling. Børnehavne ligger i landlige omgivelser, og der gøres brug af lokal området. Vi har et nært samarbejde med Nr. Løgum Centralskole, især omkring indskoling.

Målsætning: Hvert barn skal støttes i egen personlighedsudvikling. Derfor er det børnehavens målsætning, i samarbejde med forældrene, at udvikle børnene til harmoniske, sociale og selvstændige individer, der kan tage vare på sig selv og andre.img_6451jpgb.jpg

Leder:  Ulla Nissen
Løgumgård Børnehave
Nørregade 14
6240 Løgumkloster
Tlf. 7492 8868

 

 

Skriv et svar