Nr. Løgum & Ellum Lokalråd

Løgum Børnegård

Løgum Børnegård er en selvejende, integreret institution. At vi er selvejende betyder at vi har en forældrevalgt bestyrelse, som har det overordnede ansvar for institutionen, både økonomisk og pædagogisk.

Vi modtager op til 35 børn, som er fordelt aldersmæssigt på 16 småbørn og 19 børnehavebørn. Da vi er en mindre institution, betyder det, at alle børn og voksne kender hinanden, og personalet kender alle forældre.  Børnene kommer fra et stort geografisk område.

Børnegården ligger i landlige omgivelser, med udsigt over ådalen. Vi har en dejlig legeplads, med mange udfordringer og legemuligheder. Bl. a. bålhytte, fugleredegynge, gravehul og kuperet terræn.

Vi prioriteter motorisk udfoldelse og sproglig udvikling højt. Vi er ude hver dag, og i vinterhalvåret, har vi gymnastik en gang i ugen, og vi arbejder meget med rim, remser og sang, samt højtlæsning.

Børnegårdens værdier bygger på følgende udsagn:

Tryghed og omsorg skaber vi gennem

 • Fysisk kontakt
 • Nærværende voksne
 • Trygge rammer

Respekt for forskellighed viser vi ved gennem

 • Ærlighed og åbenhed i relation til børn, forældre og kollegaer
 • Anerkendelse
 • Fleksibilitet

Respekt for børn og familiers forskellige baggrund, og måde at gøre ting på:

 • Udvikle børns selvværd gennem anerkendende adfærd
 • Positiv og ligeværdig omgangstone blandt personale, forældre og børn.
 • Fokusere på det væsentlige, fremfor det uvæsentlige, ”vend mønten”

Skabe ligeværdige børnefællesskaber på tværs af sociale og kulturelle skel

 • Venskaber er i fokus
 • Vi arbejder med ”fri for mobberi”

Udvikling

 • Personalet opsøger uddannelse og information, for at tilegne sig faglig og personlig udvikling
 • Personalet er fleksibel i forhold til arbejdstider og placering på stuerne
 • Bestyrelse personale og forældre arbejder for løbende forbedring af de fysiske rammer og muligheder for Løgum Børnegård

Leder:  Ulla Nissen
Løgumgård Børnehave
Nørregade 14
6240 Løgumkloster
Tlf. 7492 8868