Nr. Løgum & Ellum Lokalråd

Nr. Løgum Fællesråd

– er en paraplyorganisation for alle foreninger i Nr. Løgum sogn. Hver forening sender 2 repræsentanter til 3 til 4 årlige møderne. Formandsposten går på skift mellem foreningerne for 2 år af gangen. Vi ønsker gennem fællesrådet, at styrke sammenholdet i lokalsamfundet. Rådet er også et bindeled mellem sognet og kommunen. Det betyder, at vi arbejder med ting, som kan være til gavn for os alle. Det kan være forslag om forskønnelse af byen, aktivitetssted, skolevej m.m.

Fællesrådets medlemmer er:

  • Nørre Løgum Missionshus
  • KFUM-Spejderne, Nr. Løgum gruppe
  • Nørre Løgum sogns menighedsråd
  • Nørre Løgum Efterløns- og Pensionistforening
  • Nørre Løgum Sogneforening
  • Lokalrådet
  • Løgum Børnegård
  • Løgumgård Cykelforening

Her kan du finde referater fra vore seneste møder:  Referater.

Kasserer er Jens Jørgensen, kto.: 9824 8200085338