Nr. Løgum & Ellum Lokalråd

Lokalrådet for Ellum og Nr. Løgum

Lokalrådet er etableret i 2007 og består af følgende personer:

Formand Kirsten Damm             74744532       kissdamm(a)mail.dk

Preben Schmidt                            23342404       preben-schmidt(a)live.dk

Sekretær Knud Olaf Thams        29446799        thams(a)mail.dk

Lokalrådet er bindeled til Landdistriktsrådet og Tønder Kommune.
Opgaverne er at skabe udvikling i Nr. Løgum/Ellum, indgå i dialog og erfaringsudveksling med andre lokalråd, påtage sig opgaver på foranledning af Fællesrådet, andre foreninger og enkelt personer.
Lokalrådet har deltaget i skoledebatten, orienteret om Lokalrådets opgaver på hjemmesiden og været på virksomhedsbesøg.
Lokalrådet har holdt Borgermøde, hvor der kom mange gode ideer, som kan danne visionsplan for de næste 10 år.
Der blev nedsat en trafiksikkerhedsgruppe, et stiudvalg og en fibernetgruppe, som er stærkt i gang med, at arbejde med tiltag for Lokalområdet.

Vi har fundet personer, som vil stå for flaghejsning på Vongshøj og har derfor dannet en flaggruppe.

Vi har fået 100.000 kr. fra Velfærdsministeriets Landdistriktsgruppe til et projekt om “Udvikling af Lokalsamfundene Nr. Løgum og Ellum”.
Derfor er der efterfølgende lavet et Bladudvalg og et Hjemmesideudvalg.

Hvis der er flere, som er interesserede i at være med i arbejdsgrupperne eller har ønsker, ideer, ris eller ros, så kan de henvende sig til Lokalrådet.

Her kan du læse referater fra Lokalrådets arbejde.