Nr. Løgum & Ellum Lokalråd

Børneklubben i Nr. Løgum

ET TILBUD OM HJÆLP TIL DÅBSOPLÆRINGEN

-Ved dåben lød en befaling til hjemmet om også at oplære de døbte.
Vi vil i Børneklubben gerne tilbyde vores hjælp til denne opgave.
Derfor holder vi hver mandag (udenfor skolernes ferier og fridage)
kl. 14 – 15.30 børneklub i konfirmandstuen.
Børneklubben er for alle børn op til ca. 4. klasse.
Som regel former programmet sig således:
Først en halv time med saftevand og kage, lodtrækning og sang.
Herefter en halv time, hvor vi i to grupper med forskellige pædagogi-ske hjælpemidler fortæller samt snakker med børnene om beretninger fra Bibelen, samt farver og tegner. Den sidste halve time bruges på leg.
Efter aftale med forældrene henter vi gerne børn i børnehave og ved skolebus.
Henvendelse vedr. klubben kan ske til:
Marianne Hansen tlf. 7474 3626
eller i præstegården tlf. 7474 3343.

……………………………………………………………………………………………………
Børneklubben er ikke en enlig svale. Den er en del af Danmarks folkekirkelige søndagsskoler og
børnegudstjenesten som landet over driver næsten 600 lokale søndagsskoler og klubber.
……………………………………………………………………………………………………