Aflysning af møder i Nr. Løgum

På grund af Corona epidemien, er forsamlingsforbuddet på max 10 personer forlænget indtil sidst i februar 2021. Derfor ser vi os desværre, på grund af hensynet til medlemmerne, nødsaget til at aflyse følgende i 2021:
Foredraget med Tove Tersbøl, onsdag d. 6. januar.
Stolemotion fredage i januar og februar.
Fællesspisning torsdag d. 28. januar.
Generalforsamlingen onsdag d. 3. februar
udsættes til et senere tidspunkt.
Vi glæder os meget til at ses igen. Pas på jer selv.

Gudstjenester juleaften

Også i år er der gudstjeneste i Nr Løgum kirke juleaftensdag d. 24. dec. Hele 4.
Men på grund af COVID-19 retningslinjer er vi denne gang desværre nød til at bede om tilmelding.
Pr. SMS 61 79 62 40. Eller via kirkens hjemmeside www.nrloegumkirke.dk
Kl. 10.00 særligt målrettet børnefamilier,
Kl. 12.00,
Kl. 14.00, (kun få pladser)
Kl. 16.00
Skriv navn antal og tlf nr.
Mvh Bent O Damm, sognepræst.

Juleoptog i Løgumgårde

Juleoptog søndag d. 20. december fra kl. 14.
Da julen i år er anderledes og skal holdes Corona venligt. Er vi en lille flok der vil glæde byens borgere med et lille optog i Løgumgårds gader. Så kig ud, hold øje, kom gerne ud og vink til optoget, når det passerer jeres hus.
Turen tager udgangspunkt fra Nørregade, ned over institutionen, hen af Nørregade igen, ind af Møllevej, til venstre af Sognegade og om på Enghavevej, derefter rundes Åparken og vi afslutter turen igennem hele Sognegade.

Bæredygtig Lokal Udviklings Plan

Så har vi haft det første møde i BLUP (Bæredygtig Lokal Udviklings Plan). Udviklingsplanen går ud på, at sikre, at vi stadig trives og udvikles i Lokalsamfundet. Vi har valgt, at forsøge at lave en Udviklingsplan for Ellum og en for Nr. Løgum. Det betyder, at vi skal have lavet 2 styregrupper med ca. 6 personer i hver.

Vi har haft møde i Lokalrådet og besluttet, at Knud er i Ellums styregruppe og Preben og Kiss er i Nr. Løgums styregruppe. Yderligere har vi fundet personer, som kan spørges om de vil deltage, udenfor Fællesrådet. Men brænder du for
dit lokalområde og har lyst og tid til at indgå i styregruppen i projektforløbet i 2021, så mail til mig inden mandag d. 14. december.

Der skal efterfølgende dannes følgegrupper/borgergrupper til at støtte op om Styregrupperne og arbejdet omkring Udviklingsplanen. Det er også en mulighed at melde sig til dem.

Vi får hjælp af 3 konsulenter. Tyge Mortensen og Helene Simoni Thorup fra BLUP og Karin Lorenzen Kjærgaard fra Landdistrikts- og Bosætningsudvalget i Tønder Kommune.

M.v.h.  Kiss

Tilskud til læhegn og vådområder

Sammen med Ravnholt Consult og Markus Jebsens naturpulje er vi i gang med et projekt, hvor vi vil forsøge at binde naturområder sammen ved Løgumkloster og Branderup.

Det går kort og godt ud på at lodsejere i de to områder kan få betalt op til 80% af omkostningerne til etablering af læhegn og vådområder på deres ejendom, med det formål at de skal fungere som spredningskorridorer for fugle, dyr og insekter.

Vi håber i vil være med til at sprede budskabet for os, og hvis i har nogle gode ideer til hvor vi skal markedsfører det, hører vi også meget gerne fra Jer.

Sig til hvis i har nogle spørgsmål. Jeg ser frem til at hører fra Jer.

Venlig hilsen    Henrik Fredslund-Petursson     Skovrider

Nørre Løgum Centralskole bruges af politiet

Betjente fra Syd- og Sønderjyllands politi vil foreløbig frem til november holde forskellige øvelser og kurser på Nørre Løgum Centralskole, som politiet har lejet til formålet.

Nogle borgere har måske bemærket, at der af og til er et større eller mindre opbud af politi på Nørre Løgum Centralskole. Og det er der en ganske god forklaring på.

Politiet har nemlig lejet skolen af Tønder Kommune med det formål, at holde forskellige øvelser og kurser på skolen for politibetjente hos Syd- og Sønderjyllands Politi. Betjentene skal blandt andet have vedligeholdelses-kurser i førstehjælp, anholdelsesmetoder og andet konkret politiarbejde.

Der bliver ikke kørt udrykning til og fra skolen, men i bygningerne vil der blive skudt med løse skud.