Nr. Løgum & Ellum Lokalråd

Trafiksikkerhedsudvalg

 Trafiksikkerhedsudvalget består af:

 Jens Jørgensen  7474 5966
 Christian Schmidt  
 Mogens Thomsen  7474 5343
 Peter Petersen  
 Hans Petersen  7474 3718
 Kirsten Damm  7474 4532
 Erik K Clausen  7474 5237 
   

Har som målsætning at gøre opmærksom på hvad der trænger til at blive lavet i Nr. Løgum og Ellum.
– at folk ved, der er et trafiksikkerhedsudvalg og kommer til udvalget med de ting, de vil have ændret
– at komme i dialog med kommunen, så vi får tingene lavet
– at dialogen går modsat vej, så kommunen spørger os, hvad vi vil have lavet ?Vi har indtil videre meldt følgende ting ind til Kommunen:
Forslag til trafiksanering på Amagervej, Lobækvej og Landebyvej. Der er smalle veje og der køres alt for stærkt.
Kommunen har svaret: der er lavet en trafik måling, som har målt gennemsnitshastigheden til 49 km/t. Det giver ikke umiddelbart anledning til hastighedsdæmpende foranstaltninger, men de vil se nærmere på området i 2009.

Der køres for stærkt på Enghavevej.
Her er der ikke kommet svar fra kommunen.

Der køres for stærkt forbi Det gamle Gartneri og på skolevejen Nørregade. Der ønskes en trafikforhindring ud for gartneriet.
Kommunen har svaret: Der er foretaget trafikmålinger på Nørregade, men de har ikke fået resultaterne endnu. De vil i 2009 vurdere på evt. chikaner på strækningen ud til skolen.

Vi har gået en tur på veje og fortove i Løgumgårde og fundet for høje kloakdæksler i vejene og manglerne opkørselsramper til fortovene. Enkelte huller i vejen og et fortov, som ikke var gangbart.
Kommunen har rykket driftsfolkene og de siger at hullerne lappes snarest, men fortovene afventer kabellægning med efterfølgende retablering og ramper ved fortovskant bliver gennemgået næste år.

Et ønske fra Ellum om lys ved cykel/skoleskuret.
Kommunen svarer:i indeværende år er budgettet brugt på udbedring af busskure efter hærværk. Ønsket om belysning ved busskuret i Ellum, vil blive medtaget i næste års prioritering af budget.

Der ønskes en tunnel til skolebørnene under hovedvejen ved Kalhavevej.
Der svares fra Kommunen: Ønske om tunnel under Koldingvej sendes videre til Vejdirektoratet, da vejen er sen statsvej, men det vil være godt hvis vi kan komme med et skøn på antal krydsninger pr. dag. Da en tunnel er en dyr foranstaltning, så det nok ikke er realistisk. Men vi kan gå i dialog og komme med andre løsninger.

Der ønskes en cykelsti fra Kalhavevej til Munkeparken og til skolen.
Kommunen svarer: at et ønske om en cykelsti vil indgå i en stiplan/cykelruteplan, der skal udarbejdes næste år. Der er rigtig mange ønsker om cykelstier, så der skal laves en plan og en prioritering.