Nr. Løgum & Ellum Lokalråd

Boernepasning

Privat børnepasning.

I Nr. Løgum sogn er der i øjeblikket 1 privat stordagplejer med 2 børnepassere med plads til 8 børn. 

Privat børnepasning hører ind under frit valgs ordningen, d.v.s at kommunen yder et tilskud til pasningen på 75% af udgifterne til pasningspersonen, dog er er der et max. beløb, som fastsættes årligt af kommunen. For at blive privat børnepasser er vi blevet godkendt af kommunen efter gældende regler, og der bliver også ført tilsyn med os 6 – 8 gange årligt. Der er mulighed for søskenderabat, også for søskende som, er i den kommunale pasningsordning. Vi kan, i begrænset omfang, tilbyde gæstedagpleje.

Vi mødes en gang ugentlig i Klosterhallen til legestue sammen med andre private børnepassere fra kommunen, så børnene også møder andre børn og voksne. I legestuen kommer musikskolen og laver sang og musik med os ca. 10 – 12 gange årligt, og vi holder fastelavnsfest og div. andre årstidsfester.

Med venlig hilsen

Anne Marie Brodersen, Hedelykkevej 10, tlf. 4114 8414, www.hedelykkeshoppelopper.dk

 

LEGESTUE.

Tid og sted: Klosterhallen hver tirsdag kl. 9.30 – ca. 12.00 (ferielukket hele juli måned)
Vi er en gruppe private børnepassere som mødes hver tirsdag i legestue, hvor hjemmegående forældre med mindre børn er meget velkomne til at deltage.
Børnene har her mulighed for at møde andre børn og voksne, og der er masser af plads til at lege og udfolde sig på. Vi har legetøj stående i en aflåst vogn i hallen.
Musikskolen kommer for at spille og synge med os nogle gange i løbet af året. Til fastelavn slår vi katten af tønden, og til jul afslutter vi med julefrokost, ellers er det ikke fordi vi laver det meget, børnene nyder bare at kunne fare rundt på deres små køretøjer el. sidde stille og lege med noget af det andet legetøj vi har.
Nogle af os spiser derefter vores medbragte mad, inden vi kører hjem.