Nr. Løgum & Ellum Lokalråd

Institutioner

 

Her på denne side er der oplysninger om de lokale institutioner – både private Inst ovenfraog offentlige. Der fortælles ganske kort om de enkelte enheder, og der vil som oftest være indsat et link til de respektive hjemmesider.

Ganske naturligt vil der være en overvægt i forbindelse med Løgumgårde, idet der her er placeret det største antal institutioner.

Skulle der blive oprettet nye – eller om nogen er blevet glemt, er man velkommen til at rette henvendelse til een af de ansvarlige for denne hjemmeside.