Nr. Løgum & Ellum Lokalråd

Flaghejsningsudvalg

For Nr. Løgum er det lykkedes at sammensætte en gruppe af mennesker, som frivillig og i fællesskab vil sørge for flaghejsning på Vongshøj på flagdage. 

Vongshoj-afstand

Kommunen giver ikke længere penge til, at der kan hejses flag på offentlige steder. Derfor er der lavet et flagudvalg under Lokalrådet.
Der er opsat en postkasse til flaget bag mandskabsskuret ved kirken. Alle har nøgle.