Nr. Løgum & Ellum Lokalråd

Om området

Nr. Løgum:                                                                                 Vejret lokalt

Vi vil gerne byde dig/jer velkommen til Nr. Løgum sogn.
Nr. Løgum sogn har ca. 1.335 indbyggere. Sognet er opbygget omkring Nr. Løgum kirke, der er fra slutningen af 1100-tallet. Det er nærliggende at tro, at kirken er bygget af cisterciensermunkene, som senere byggede Løgumkloster kirke.

I 1954 byggedes Nr. Løgum Centralskole, som var sognets vigtigste samlings punkt indtil den blev nedlagt.

Vi håber, I vil føle jer godt hjemme her i sognet.

Lidt om den landskabsmæssige del af Nr. Løgum sogn.

Der er ingen tvivl om, at der har boet mennesker i området langt tilbage i tiden.Landskab Det flotte bakkede landskab i Nr. Løgum er skabt i og efter istiden. Isen har ligget halvvejs inde i landet, og da den smeltede, skyllede vandet sand og sten med ud mod havet, hvorved moræneområderne Løgumbjerge, Bredeådal og Lobækådal blev skabt. Der er tørveområder i ådalene, og derfor har det været gode græsningsområder. Det har fået de første landbrugsfolk til at slå sig ned i ådalene.
P1010005Der er udvundet jern i landsbyer i Bredeådalen, og i vikingetiden har der været vandmøller ved åen. Efterhånde som der blev mere brug for landbrugsjord, blev åløbene reguleret.
I vor tid går vi på grund af miljøet den anden vej: I 1994 og 1995 fik åløbet på Brede å lavet snoninger fra Løgumkloster til Bredebro. I 1996 var det så vores tur til at få Lobæk tilbageført til sit oprindelige snoende åløb.

Det blev gjort for at:

– genskabe værdifulde naturområder
– sikre et levested for planter og dyr
– nedsætte udvaskningen af kvælstof og okker
– øge grundvandsdannelsen
Snoningerne betyder, at åen vil løbe over sine bredder, når der er meget vand i den. Så er vandet ude i engene – de omsætter nitrat, og det får betydning for, hvor mange alger der kommer ud i havet.

Ellum:

Ellum er landsbyen i Løgumkloster Landsogn, der som kirkesogn betjenes af sognepræsten ved Klosterkirken. Ellum omfatter ca. 150 husstande med ca. 360 borgere.

Ellum ligger ved Tønder – Kolding vejen med gode busforbindelser til Tønder. En bolig er sjældent længe til salg i Ellum.

Den unikke skov: Draved skov , den største del af Kongens Mose og det naturskønne område “Skansen” er beliggende i sognet. Brede Å slynger sig smukt gennem området.