Nr. Løgum & Ellum Lokalråd

Hjertestarter netværk

Vi er en del af det landsdækkende Hjertestarter-Netværk.

Der er opsat et stort antal hjertestartere i Danmark. Den hjertestarter, vi har, kan være med til at redde liv ved pludselig, uventet hjertestop i nærheden. Det er vigtigt, at hjertestarteren anvendes så tidligt som muligt. Hvis hjertestarteren kan påsættes, og anvendes før en ambulance når frem, kan den måske være med til at redde liv.

Se på www.hjertestarter.dk hvor du kan finde en starter, og hvornår de er tilgængelige.

Hjertestarter-Netværket er et register over hjertestartere i Danmark. Det fungerer på den måde, at alarmcentraler landet over anvender oplysningerne fra Hjertestarter-Netværket til at dirigere førstehjælpere hen til den nærmeste hjertestarter. Det landsdækkende netværk er skabt i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Københavns og Frederiksberg Kommuner, TrygFonden, Atkins, rådgivende ingeniører og Hjerteforeningen. Hjertestarter-Netværket er nonkommercielt og drives af TrygFonden.

Du kan læse mere om Hjertestarter-Netværket og projekt “Hurtig Hjælp med Hjertestarter” på www.hjertestarter.dk