Nr. Løgum & Ellum Lokalråd

Hvem er Nr. Løgum Sogneforening

Foreningens formål er:

§2 – At styrke fællesskabet i Nr. Løgum Sogn ved forskellige aktiviteter og arragngementet for hele familien.

 

Betyrelsen består af 7 medlemmer (se under Bestyrelsen), som gennem foråret og sommeren arrangerer forskellige fester (se under Arrangementer)

Der er nedsat adskellige udavalg (seunder Udvalg), for at det hele skulle kunne køre rundt.

I kan også finde os på Facebook