Nr. Løgum & Ellum Lokalråd

Juniorklubben i Nr. Løgum

Hvad er juniorklubben?
Juniorklubben er en del af Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler som har næsten 600 søndagsskoler og klubber i Danmark. Det er alt-så en fortsættelse af børneklubben i Nr. Løgum sogn.Juniorklubben er stedet, hvor juniorer fra 4. til 7. klasse mødes. Vi laver mange forskellige ting, synger, hører om Gud, har konkurren-cer, besøg af spændende mennesker, tager i svømmebadet mm. Vi får en forfriskning og masser af gode oplevelser.
HVOR OG HVORNÅR ER DER JUNIORKLUB:
Det sker som regel i konfirmandstuen hver anden tirsdag kl. 19 – 20.30.

JUNIORTRÆF:
4 gange om året arrangerer vi juniortræf sammen med præsten. Vi begynder kl. 17.30 med at lave mad sammen og spise.

Juniorklubben er en hyggelig klub – hvor juniorer mødes i et kristent fælleskab.
Yderligere oplysninger fås hos Lisbeth og Lars Birkmose, Sognegade 32, tlf. 74 74 31 98