Nr. Løgum & Ellum Lokalråd

Hjemmeside udvalg

Hjemmesideudvalget hører under lokalrådet, og har til opgave, at opbygge en hjemmeside for lokalområderne Ellum og Nr. Løgum sogne. Midlerne hertil stammer fra Landdistriktspuljen (som hører under Velfærdsministeriet). Det giver os mulighed for, at skabe et værktøj, som kan være med til at udbrede kendskabet til lokalområdet, og på den måde, være med til at styrke området. Der åbnes op for hurtig og præcis søgning om fakta for sognene, således at eventuelt interesserede kan blive bestyrket i deres opfattelse af, at vores egn er under udvikling – og ikke under afvikling.

Hjemmesiden bliver styret af lokale frivillige, og den er lagt på en platform fra Infoland. Infoland hører under kommunerne, og det er aftalt, at de første års omkostninger vil blive betalt af Tønder kommune.

De enkelte foreninger, erhverv og institutioner kan ganske gratis få plads på hjemmesiden. Og såfremt det er et ønske, kan man selv få adgang til at lægge indlæg ind på ens egen side. Synes man ikke selv, at man har evnerne eller de tekniske muligheder til det, står medlemmerne af hjemmesideudvalget til rådighed med råd og vejledning. Og man påtager sig også gerne, at stå for opdateringen af siderne. Dette vil typisk ske ved, at man modtager indlæg, nyheder eller rettelser i enten papirform, eller ved hjælp af mail, og disse ting vil så blive “oploaded”(lagt ind) på siden. Det er med andre ord ganske nemt, altid at have sin side opdateret.

Hvis man endnu ikke er nævnt på siden, er man meget velkommen til at kontakte et medlem af udvalget.

Udvalget, der arbejder med denne hjemmeside består for tiden af:

Jens Kr. Andersen jka(a)tohytt.dk  
Erik Clausen          erikcl(a)tohytt.dk  
Udgangspunktet er, at hver forening sørger for sine egne oplysninger.  

cropped-Header-m.-3-billeder-og-tekst.jpg