Spring til indhold

Nr. Løgum & Ellum Lokalråd

Nr. Løgum Sogneforening

Det er foreningens formål:

  • at styrke fællesskabt i Nr. Løgum sogn vd forskellige aktiviteter og arrangementer for hele familien.
  • at være behjælpelig med at varetage medlemmernes interesse overfor offentlig myndighed i spørgsmål af almen interesse i sognet.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Generalforsamling finder sted i januar måned.

Foreningen har p.t. ca. 350 medlemmer.

Aktivitetstilbudene er mange: Fastelavnfest, dilletant, sodavandsdiskotek, landsbykræmmermarked, ringridning, Sct. Hans fest, traktortræk, traktorringridning, høstfest samt bankospil.

Foreningen kan kun byde på så mange arrangementer, fordi der er mange aktive medlemmer, der stiller deres hjælp til rådighed eller er med i udvalg omkring førnævnte aktiviteter. Yderligere er der udvalg, som sørger for telt- og porcelænsudlejning, præmieskydning, lys på kirken til jul m.m.

Foreningen har investeret overskudet i et telt, borde, stole og porcelæn, som kommer medlemmerne til gode ved, at det kan lejes til en rimelig pris.

Er du interesseret i at vide mere om foreningen, vil du være medlem eller skrives på hjælpelisten, så kontakt:

Formand: Peter G. Andersen, pa@lgkfjernvarme.dk, tlf. 51214011

Næstformand: Preben Schmidt

Kasserer: Susanne Nissen 30532711

Bestyrelsesmedlem: Lars Petersen

Bestyrelsesmedlem: Mette Petersen

Bestyrelsesmedlem: Mona R. Kristensen

Bestyrelsesmedlem: Kim Holm

Medlemskontingent kan betales via MobilePay. Skriv venligst medlemsnummer i kommentar feltet.

Skriv et svar