Nr. Løgum & Ellum Lokalråd

Nr. Løgum kirke

Kirken den er et gammelt hus. Sådan skriver Grundtvig det i en salme.

IMG_3026.JPGa

Nr. Løgum kirke er sognets suverænt ældste bygning. I 800 år har den dannet rammen om en stor del af den kristne forkyndelse i sognet.
Her er sognets beboere gennem generationer blevet døbt og konfirmeret, gift og begravet. Kirken har på den måde altid haft en central plads i sognets bevisthed.

Kirken har været sognekirke for både flækken Løgumkloster og Nr. Løgum sogn op til 1739. Den er spændende ved at være bygget før klostrets kirke, og regnes for én af de ældste teglstenskirker i Jylland. Under restaureringen fandt man en munkesten med runeindskriften: “Tihlsten” (teglsten), som nu er indmuret i dåbsrummet. Det middelalderlige inventar omfatter en romansk døbefond af granit, en alterbordsforside af eg, rester af et sengotisk maleri fra omkring 1475 og altertavlen er fra samme periode. Desuden er der kalkmalerier med årstallet 1518.

Kirkebladet udsendes ca. 6 gange årligt til alle hjem. Her kan man følge med i, hvornår der er gudstjenester og møder arrangeret af menighedsrådet.

Man er altid velkommen til at aflægge et besøg.

Sognepræst: Bent Oluf Damm, tlf. 7474 3343

Graver og kirketjener: Lars Petersen

Kirkens hjemmeside.

Friluftsgudstjenest08 Udsnit fra en frilufts-gudstjeneste