Nr. Løgum & Ellum Lokalråd

Handicap Løgumgård

LØGUMGÅRD/VONGSHØJ  –  Område Vest

Område Vest består af Løgumgård og Værkstedet Vongshøj, som henholdsvis erInst ny en kommunal boform for voksne fysisk/psykisk ud-viklingshæmmede personer og et kommunal dag-beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud til udviklingshæmmede brugere. Der er også et særligt ungetilbud.
Løgumgård er normeret til 79 mennesker på 7 boafdelinger og Værkstedet Vongshøj er normeret til 56 beskæftigelsespladser. Der er samtidig et klubtilbud til 24 ældre. Den enkelte afdeling er tillagt en høj grad af selvbestemmelse.
Et nybyggeri på 48 almene boliger er i øjeblikket ved at blive taget i brug.
I alt er der en personalenormering på omtrent 165 fuldtidsstillinger. Der er et fast personale på mellem 20 og 25 personer på hver afdeling.
Løgumgård og Værkstedet Vongshøj er i stadig udvikling med hensyn til at skabe de bedst mulige rammer for såvel beboere, brugere som ansatte.

Område VestInst gammel
Løgumgård/Vongshøj
Nørregade 26, 6240 Løgumkloster
tlf. 7374 5800
mail: loegumgaard(a)toender.dk

handidcap-loegumgaard.toender.dk