Familiespejder hos KFUM i Nr Løgum – familiehyggetid

KFUM spejderne fra Nr. Løgum gruppe, inviterer til Familiespejder.

DSC_0484

Familiespejder er et tilbud til familier med småbørn. Målgruppen er børn fra 3 til 6 år. Forældrene deltager i møderne, sammen med børnene. Og deltager i alle aktiviteter. Konceptet er oplevelser sammen med DIT barn. Og gerne ude i naturen.

Vi mødes igen FREDAG d.28. oktober kl. 16.30. Vi mødes ved Tohytt (Lemmosevej 8). Mødet varer cirka halvanden time, og vi slutter typisk af med varm aftensmad. Så er børnene klar til Disney eller sengen bagefter.

 

 

Vi laver udfordrende aktiviteter ude i naturen. Vi synger nogle sange. Vi har også tid til lidt fri leg. Kort sagt; vi har det sjovt.

korps logo

Kom og vær med på fredag. Første gang er gratis. Herefter vil barnet blive medlem i korpset. Forældrene bliver registeret som passive medlemmer.

Hør mere om dette tilbud hos Erik Clausen. Enten på 26198240, eller via mail på erikcl(a)clausen-loegumbjerge.dk

Spejderhilsen Bo Hansen, Elsi & Erik Clausen

Spændende indvielse af rundturen Skovbrynet og Oldemorshovedvej

Nr. Løgum vandreturI høj solskin blev rundturen Skovbrynet, Roostvej, Tohedevej og Oldemorshovedvej indviet fredag d. 9. september. Selve indvielsen foregik ved broen over Lobæk, da det er broen, der gør rundturen mulig. Lige efter broen er der en lille p. plads med et bord/bænkesæt. Her nød de 60/70 deltagere lidt godt til ganen og hyggede sig sammen. Deltagerne var meget optagne af den flotte gåtur med den varierede natur med udsigt til den genoprettede Lobæk, de gamle diger, krogede egetræer og indlandsklitten med de græssende køer. Hele rundturen er på 9 km., men kan kortes af til 7,5 km.

Turbeskrivelse: Rundturen er beriget med en dejlig varieret natur. Her kan man færdes med udsigt over den genoprettede Lobæk. Man møder gamle diger, krogede egetræer, indlandsklit samt græssende køer. Fra Oldemorshovedvej, ses mod vest Toftlund bakkeø.

Da det er en rundtur kan der startes på turen fra flere steder, f.eks. fra Skovbrynet og Roostvej. Ved broen ved Roostvej er der en lille P-plads med bord og bænk.

Det er vort håb, at de nye tur muligheder i den varierede natur vil blive flittigt brugt, både af lokale og gæster.

Det er stiudvalget under Nr. Løgum og Ellum Lokalråd, der har etableret rundturen, som er finansieret af Friluftrådet og Tønder Kommunes Landsdistriktsudvalg. Udvalget var meget glade for, at så mange mødte op til indvielsen. De håber, at de nye tur-muligheder i den smukke og varierede natur vil blive flittigt brugt både af lokale og gæster.

Tropspejderne fra Nr Løgum gruppe løb af med sejren.

Guldhorn distriktet hos KFUM spejderne, afholdt deres årlige turnering i Ellum. Patruljer fra grupper i Tønder kommune, og fra Sydschleswig, deltog i dysten.

Ved dagens slutning stod patruljen fra Nr Løgum trop på sejrsskammelen. De havde, ved hjælp af godt team work, høj disciplin og godt spejderhåndværk, gjort sig fortjent til førstepladsen.

Herunder ses vinderpatruljen, som består af Mia, Emma, Ditte, Jakob, Mathias, Carsten. 

Vi ønsker dem tillykke med sejren.

Vi DU være med i et vinder team, så kontakt en af lederne fra Nr Løgum gruppe. Se mere på gruppens hjemmeside: www.nrloegum.gruppesite.dk eller på Facebook siden: Nørre Løgum Spejdergruppe.

20160529_151500

 

Udflugt til TV Syd – Nr Løgum Efterløn – Pensionistforening

IMG_20160427_190807tvsyd

Nr. Løgum Efterløn- og Pensionistforening har været på besøg hos TV Syd i Kolding. To unge gæve tøser viste meget professionelt rundt i ”Det runde hus” og fortalte om stationen. Vi så to film om de forskellige optagelser og aftenens udsendelse. Senere blev der mulighed for at hilse på aftenens programvært Mikkel Skovsgaard. Det var en god og informativ aften.   

IMG_20160427_201158tvsyd

Kiss Damm

Affaldsindsamling i Løgumgårde

Den 17. april blev der samlet affald overalt i Danmark. Løgumgårde var med. I løbet af en god times tid, havde de frivlillige hjælpere fyldt adskillige sække med affald, som folk så ubetænksomt havde smidt i naturen.

IMG_20160417_114330

Som belønning for den gode indsats, blev der serveret pølser og vand bagefter.

IMG_20160417_120037

Lokalrådet takker for hjælpen.

Nr Løgum Pensionister besøger Okholm Lighting i Tønder

Nr. Løgum Efterløns- og Pensionistforening har været på virksomhedsbesøg på Okholm Lighting i Tønder. Chefen viste rundt og fortalte om arbejdsgangene på fabrikken. De arbejder med lys og miljø og laver alt i belysning også til store rum.

P1010015.JPGa1

 

 

 

 

P1010016.JPGa1

 

 

 

 

 

P1010017.JPGa1De har bl. a. lavet den nye belysning i Løgumkloster kirke. Det var meget interessant og spændende at se nogle af de meget smukke lysekroner, som de både laver og renoverer. Efter rundvisningen kørte vi til Løgumkloster og fik en lækker 2 retters menu på Centralhotellet.

 

Kiss Damm

Nr. Løgum og Ellum Lokalråd har d. 7. marts holdt Årsmøde.

Friedrich Nicol ønskede ikke genvalg, i stedet blev Henrik Petersen valgt til lokalrådet for Ellum og Kirsten Damm blev genvalgt for Nr. Løgum. Nu ser Nr. Løgum og Ellum Lokalråd sådan ud: Formand: Kirsten Damm, Sekretær: Heidi Martensen og Henrik Petersen repræsenterer Ellum som menigt medlem. Erling Thomsen ønskede ikke genvalg til Stiudvalget, så nu repræsenterer Gert Møller Jensen Ellum i Stiudvalget.

IMG_20160307_212213 Billede af Lokalrådet 2016

Nr. Løgum Centralskoles bygninger er blevet renoverede, så skolen kan fungere som buffer værested for asylansøgere. Der har været henvendelser fra Amagervej angående bekymringer for om et kæmpestort rensningsanlæg skulle placeres der. Det vil være meget tæt på Løgumgårde og Lobæk.

I år er affaldsindsamlingen d. 17. april kl. 11. på kirkepladsen. Som forsøgsordning har Kalhavevej har været lukket for biltrafik. Forsøget skulle gerne blive stationært til april. Enghavevej ønsker chikaner på vejen for at undgå for høj hastighed. Der er lavet fortove på et par veje i Løgumgårde, men der er stadig steder som trænger. Glasset er slået i stykker i busskuret i Ellum og i busskuret i Løgumgårde farer vinden lige igennem. Broen over Lobæk ved Skovbrynet i Nr. Løgum er bestilt. Nu venter vi på tørvejr så den kan etableres. Pengene er søgt via fonde fra Friluftsrådet og Landdistriktsudvalget. Flagudvalget hejser flag på Vongshøj på flagdage og søndage i maj, juni, juli og august.

Nyhedsbrevet udgivet 4 gange om året. Marts, juni, september og december. Nyheder tilbrevet skal sendes til Jens K. eller Erik inden d. 15. i den måned de sendes ud. Der er nu 100 husstande som får nyhedsbrevet. Se hjemmesiden på www.loegumellum.infoland.dk.

 Carl Christiansen viste sin sidste nye film ”Mens vi venter på stærene”. En meget flot film om fuglene i marsken og sort sol.

 Kiss Damm

 

Fællesspisning i Nr. Løgum

 Som et nyt tiltag har Nr. Løgum Efterløns- og Pensionistforening arrangeret Fællesspisning for alle i hele Nr. Løgum Sogn. Første gang var i november og anden gang i januar.

IMG_20160114_181400.jpga1

Første gang kom der 26 deltagere og anden gang 54 deltager. Så det var en succes. Så fællesspisningen gentages i året som kommer, efter først til mølle princippet, da der højst kan kokkereres til 60 deltagere. Fællesspisningen kan kun finde sted, hvis der er forskellige frivillige der melder sig som kokke. Det kan være en gang eller flere gange. Hvis du har lyst til at være kok for en aften så ring til Allan Jensen på tlf. 74745017.

IMG_20160114_181427.jpga1

Foreningen håber, at rigtig mange vil deltage i de kommende fællesspisninger og få et par hyggelige timer. Der serveres en helt almindelig ”undern”, med en kop kaffe som dessert.

IMG_20160114_181421.jpga1

 Kiss Damm

Besøg på Klægager – Nr Løgum Efterløns – og pensionistforening

I september var Nr. Løgum Efterløns- og Pensionistforening på tur til Klægager, Den gamle Digegreves gård. Først var vi på en guidet tur ud i marsken. Vi hørte om marsken, digerne, vandmøllen og så det lille museum der ligger derude. Der blev vist hvordan man med en springstang kunne springe over kanalerne. Der var fint vejr, så vi nød den høje himmel og skønne natur derude. Så vendte vi til bage til Klægager til en god ”undern” og historien omkring marskgården fra før i tiden og til i dag, hvor der er bed and breakfast og festlokaler.

IMG_20150908_104658.jpga1

Kiss

 

Møde om Trafikproblemer på Enghavevej !!

Der er blevet klaget over meget og for hurtigkørende trafik på Enghavevej.

Derfor afholdt Nr. Løgum og Ellum Lokalråd et møde, onsdag d. 19. august kl. 19.00 i konfirmandstuen i Løgumgårde, for alle beboerne på Enghavevej og Bakkevej.

Kommunens vurdering var, at problemet kunne løses ved at vejen lukkes nord for Bakkevej eller i vejens nordlige ende, som ville være en billig løsning. Hævet flade, bump eller chikaner vil være dyre løsninger, som der ville gå lang tid inden de kunne etableres.

Der kom 40 deltagere til mødet. De gik i dialog om hvilke problemer, de havde oplevet på vejen. Der var for megen tung trafik, firmabiler, lastbiler, for høj hastighed og mange knallerter især på Bakkevej.

 Så kom der mange forslag til hvordan problemerne kunne løses. Derefter var der en prioritering af forslagene, som endte ud i 3 prioriterede forslag, som skulle sendes til kommunen.

  1. Gennemkørsel forbudt, hastighedsgrænse på 30 eller 40 km. Skilt med legende børn.

  2. Chikane ved Bakkevej, skal ses inden opsætning.

  3. Rundkørsel ved Bakkevej/Enghavevej. 

    Ingen af deltagerne ønskede en lukning af Enghavevej. De gav udtryk for, at det var en alt for drastisk beslutning i forhold til problemstillingen på vejen.

Efter flere henvendelser til kommunen blev resultatet, at man selvfølgelig ikke vil lukke vejen, når beboerne alle er imod det. Det vil være en god ide, at kontakte boligforeningen i forhold til knallerter og de omkring liggende firmaer i forhold til den tunge trafik. Blomsterkummer får vi ikke lov til at stille op (det kunne ellers gøre tiltaget billigere). De arbejder videre med en løsning der hedder 2 chikaner i stil med dem på Leosalle i Tønder og hastighedsbegrænsning på 30/40 km/t. Så nu må vi se hvornår politikerne kan finde penge til denne løsning ? 

Kiss Damm / Lokalrådet