Årsmøde i Nr. Løgum & Ellum lokalråd

Nr. Løgum og Ellum Lokalråd har d. 1. marts 2016 holdt Årsmøde i Konfirmandstuen i Løgumgårde.

 Der blev orienteret om Lokalrådets arbejde i årets løb.

Nr. Løgum Centralskole bruges til undervisning for ca. 100 uledsagede unge flygtninge. Indtil videre har Dansk Flygtningehjælp har lejet lokalerne til d. 31. december 2017.

Lokalrådet står for affaldsindsamling i Løgumgårde. I år er affaldsindsamlingen d. 2. april kl. 11. på kirkepladsen. Ved sognefesten er rådets arbejde blevet præsenteret og der kunne deltages i en konkurrence. Der er flere arbejdende udvalg under Lokalrådet.

Trafiksikkerhedsudvalget: Der ønskes stadig chikaner og nedsat hastighed på Enghavevej og nyt asfalt. Der gøres stadig opmærksom på at Lobæk/Landebyvej er meget smal og på grund af den megen trafik både af bilister og cyklister er den farlig at færdes på. Ellum ønsker stadig gadelys i Ellum bygade, Skansen og ved busstoppestedet.

Et lille udvalg står for pasning af lysstandere ved indfaldsvejene til Løgumgårde. Der ønskes også lysstandere på omkørselsvejen ind til Løgumgårde.

Stiudvalget broen over Lobæk ved Skovbrynet i Nr. Løgum blev indviet først på efteråret. Der var rigtig mange deltagere og folk var glade for den. Men det var en stakket frist. Nu har lodsejeren lukket skoven så broen ikke kan bruges. Så nu arbejder stiudvalget på at finde en ny rute og flytte broen.

Hjemmesideudvalget udgiver et nyhedsbrev 4 gange om året. Marts, juni, september og december. Nyheder til nyhedsbrevet skal sendes til Jens K. eller Erik inden d. 15. i den måned, de sendes ud. Der er mulighed for at få nyhedsbrevet ved at gå ind på hjemmesiden og meld til på: www.loegumellum.infoland.dk. Vi har fra Landedistriktsudvalget fået 2 Infoskærme. Den ene skal sidde i Konfirmandstuen og den anden arbejder vi på at finde et godt sted til..

Flagudvalget hejser flaget på Vongshøj på flagdagene og om søndagen i maj, juni, juli og august måned.

Der var orientering om hvad der arbejdes med i Landdistriktsudvalget. Udvalget behandler de ansøgninger der kommer fra Lokalområderne til forskellige projekter og er primus motor omkring hjemmeside og hvilke fonde der kan søges.

Der har været en tur til Ærø for lokalrådene, for at få ny inspiration. Det var en stor succes. Nu arbejdes der med udvikling af Lokalområder i tønder Kommune.

Heidi Martensen ønskede ikke genvalg i stedet blev Margrethe Konstmann valgt til lokalrådet for Nr. Løgum. Nu ser Nr. Løgum og Ellum Lokalråd sådan ud: Formand: Kirsten Damm, Sekretær: Margrethe Konstmann og Henrik Petersen repræsenterer Ellum som menigt medlem.

Derefter gik deltagerne i dialog omkring lokalrådets fremtid og brug af hjemmeside, nyhedsbrev og facebook

 

 

 

 

Kiss Damm

Nyt grupperåd hos spejderne i Nr. Løgum

KFUM spejdernes nye grupperåd (bestyrelse) er nu på plads. Rådet består nu af følgende personer:

Formand: Mona Hansen

Kasserer: Vera Lauritzen Jørgensen,

Sekretær: Mona Kristensen

 

Øvrige medlemmer:

John Matthiesen

Linda Schmidt

Henning Nissen

Herudover deltager lederne også i grupperådet. Mindst en fra hver enhed. Gruppelederen, Christian Lagoni, sidder (sammen med formanden og kassereren) som en af de tre tegningsberettigede.

Hermed er den nye bestyrelse på plads, og fuld  funktionsdygtig.

Dilettant i Ellum forsamlingshus

Kom til Dilettant

i Ellum Forsamlingshus

lørdag d. 18. marts kl. 13.30

Entre incl. kaffe og kage 60.00 kr. 

Forsamlingshuset opfører ”Forrygende fusionsfeber”

En morsom og fornøjelig komedie 

Tilmelding senest d. 9. marts til

Allan Jensen: 74745017 el. Sigrid Christiansen: 74743646

Hvis I mangler kørelejlighed så sig det samtidig, så finder vi ud af det.

Velkommen til et par hyggelige timer

 Kiss

 

 

Fuldt hus ved fællesspisning i Nr. Løgum

 

Nr. Løgum Efterløns- og Pensionistforening har holdt fællesspisning for hele sognet. Der kom 60 deltagere, så der var fuldt hus i konfirmandstuen. Menuen stod på hjemmelavet oksekødssuppe med boller og ris. Oksekød med kartofler, peberrodssovs og kaffe med hjemmebagte småkager. Det var syng dansk dag, så aftenen sluttede med sange fra højskolesangbogen. Tak til Majken Dethlefsen, Ulla Hansen, Laila Holdt og Sigrid Christiansen for rigtig dejlig og veltillavet mad og til deltagerne for en hyggelig aften.

V/ Kirsten Damm

2016-11-03 18.22.44