Forfatterarkiv: Jens Kr. Andersen

Nørre Løgum og Ellum Lokalråd vil lave en Bæredygtig Lokal Udviklingsplan.

I Nørre Løgum og Ellum sker der hvert år en hel masse og det er et
lokalsamfund der er spillelevende! Sådan har Lokalrådet besluttet, at det
skal blive ved med at være! Der skal være så meget liv i Nørre Løgum og
Ellum, at der er kræfter til at svømme MOD strømmen. Til at udvikle sig til
et landsbymiljø, hvor folk flytter til og hvor borgerne trives endnu mere
end de gør i forvejen.
Derfor har Lokalrådet søgt om midler til BLUP, ikke til lyden af fisk, men til
en Bæredygtig Lokal Udviklingsproces, som skal føre til en udviklingsplan.
En proces/plan der skal laves af borgerne i samarbejde og som skal pege
den retning som lokalområdet vil svømme i de næste 5-10 år.
Og hvad betyder bæredygtighed i landsbysammenhæng. Sagt helt kort,
handler det om evnen til at bære sig selv oppe, ikke nedslide naturen, vor
fysiske rammer, hinanden, bestyrelser, foreninger og fællesskaber. Men
tværtimod opbygge og gør vores plet på jorden til et stærkt samfund med
holdbare positive resultater.
Læs resten

Tilskud til læhegn og vådområder

Sammen med Ravnholt Consult og Markus Jebsens naturpulje er vi i gang med et projekt, hvor vi vil forsøge at binde naturområder sammen ved Løgumkloster og Branderup.

Det går kort og godt ud på at lodsejere i de to områder kan få betalt op til 80% af omkostningerne til etablering af læhegn og vådområder på deres ejendom, med det formål at de skal fungere som spredningskorridorer for fugle, dyr og insekter.

Vi håber i vil være med til at sprede budskabet for os, og hvis i har nogle gode ideer til hvor vi skal markedsfører det, hører vi også meget gerne fra Jer.

Sig til hvis i har nogle spørgsmål. Jeg ser frem til at hører fra Jer.

Venlig hilsen    Henrik Fredslund-Petursson     Skovrider