Kategoriarkiv: Nyhed

Her skal nyheder placeres.

Ellum/Nr. Løgum lokalråds årsmøde

Margrethe Konstmann ønskede ikke genvalg til Lokalrådet. I stedet blev Preben Schmidt valgt som Nr. Løgums repræsentant. Nu ser Nr. Løgum og Ellum Lokalråd sådan ud: Formand: Kirsten Damm, Sekretær: Knud Olaf Thams, som repræsenterer Ellum og Preben Schmidt som menigt medlem.

Lokalrådet har i årets løb sendt høringssvar til Kommuneplanen for 2017-2029. Læs resten

Avisindsamling i Nr. Løgum med succes.

I slutningen af februar samlede spejderne igen aviser og blade, og det gav et stort flot resultat på 8.380 kg rene materialer. Hertil kommer en mængde pap og plastposer, som materialerne har været afleveret i. Spejderne er rigtig glade for, at aviser og blade afleveres samlet i papkasser, poser eller med bånd om. Det gør det hele meget lettere at arbejde med, så det ikke flyver.

Nørre Løgum Centralskole bruges af politiet

Betjente fra Syd- og Sønderjyllands politi vil foreløbig frem til november holde forskellige øvelser og kurser på Nørre Løgum Centralskole, som politiet har lejet til formålet.

Nogle borgere har måske bemærket, at der af og til er et større eller mindre opbud af politi på Nørre Løgum Centralskole. Og det er der en ganske god forklaring på.

Politiet har nemlig lejet skolen af Tønder Kommune med det formål, at holde forskellige øvelser og kurser på skolen for politibetjente hos Syd- og Sønderjyllands Politi. Betjentene skal blandt andet have vedligeholdelses-kurser i førstehjælp, anholdelsesmetoder og andet konkret politiarbejde.

Der bliver ikke kørt udrykning til og fra skolen, men i bygningerne vil der blive skudt med løse skud.

Generalforsamling hos Nr. Løgum Seniorer.

Foreningen har 192 medlemmer. Det er 5 flere som sidste år. Arrangementer i årets løb:

Fællesspisning i november og i januar, et foredrag ved Karla Osborn om livet på landevejen. Generalforsamling med Banko, Kør selv tur til det nye Vadehavscenter i V. Vedsted, med Bingo Rejser på en rigtig god tur til Randers Regnskov. Vi deltog i Sognefesten i Løgumgårde med en bod sammen med Lokalrådet og Sogneforeningen.

5 dages tur til Vinbyen i Altenahr, med Bingo Rejser til Friedrichstadt, kør selv tur til Andelskartoffelmels-fabrikken i Toftlund, vi holdt Nr. Løgum Seniorers 70 års jubilæum på Centralhotellet, pakkebanko, julefrokost på Central hotellet. Læs resten

Stolemotion i Nr. Løgum

Der er stadig gang i Stolemotionen, som Nr. Løgum Seniorer har startet op. Det foregår hver fredag fra kl. 10.00 til kl. 11.00 med en kop kaffe til afslutning. Vi er 12-14 deltagere og mødes i Menighedslokalet om fredagen i oktober, november, januar, februar og marts.

 

Forskønnelse af området ved Vongshøj.

Flagudvalget under Nr. Løgum og Ellum Lokalråd har holdt møde med Danni D. J. Poulsen fra Vej  &  Park, Teknik og Miljø, Tønder Kommune, om et stort ønske om renovering af området omkring Vongshøj. Der blev aftalt at træerne skal beskæres omkring tårnet, men det kræver et samarbejde med Museum Sønderjylland, inden beskæringen finder sted.    Skiltene renoveres og rettes op, trappetrin på Vongshøj og på stierne gennem skoven op til tårnet renoveres. Tråd og træhegn langs vej og sti strammes op. Så det ser ud til, at området omkring Vongshøj bliver dejligt, at færdes i til sommer.

Kiss

Nr. Løgum Seniorer – 70 år og stadig aktiv

Nr. Løgum Seniorer har i oktober holdt foreningens 70 års jublilæum på Centralhotellet i Løgumkloster. Der var 63 deltagere som nød en rigtig god middag, hørte formanden fortælle om de mange aktiviteter og oplevelser i løbet af de 70 år. Der var taler fra næstformanden i Hovedbestyrelsen for Danske Seniorer, formanden for Kreds Sønderjylland Danske Seniorer og som en overraskelse kom Ole Caspersen og fortalte om hans liv i Løgumkloster. En dejlig og hyggelig eftermiddagen sluttede med, at H. C. Eichner spillede op til dans. (Kiss)

Herunder (øverst) ses den meget aktive bestyrelse, som gør et kæmpe stykke frivilligt arbejde for den “gamle forening”.

Nederst  ses Ole Caspersen i færd med, på sædvanligt dygtige vis, at underholde forsamlingen.