Kategoriarkiv: Nyhed

Her skal nyheder placeres.

Nr. Løgum Seniorer september og oktober 2017.

 Nr. Løgum Seniorer har sammen med Hostrup Seniorer og Skærbæk Pensionist Forening stået i en bod for Sønderjyllands Kreds i Danske Seniorer og fortalt om organisationen på Tønder Kommunes Borgertræf i Tønder Hallerne. Mange senior-, efterløns- eller pensionistforeninger i Danmark er medlem af Danske Seniorer. Og får tilbud om aktiviteter, udflugter og arrangementer igennem aktivitetskalenderen i bladet som udgives 8 gange om året. Der udgives håndbogen ”Pensionist eller Efterlønner” en gang om året. Yderligere arbejder Danske Seniorer for lovændringer og forslag på ældreområdet, bl.a. afskaffelse af lægeattest ved fornyelse af kørekort, det aktive seniorliv, der er to højskoler i Tisvilde og Rude Strand, kultur-, rejser- og medlemstilbud og aktivitetskalender for hele landet.

 

Nr. Løgum Seniorer har været på kør selv tur i september til Bredebro og et besøg på, Æ loft. En meget spændende udstilling om Ecco virksomheden gennem tiden og derefter var der kaffebord på Cafe Sko.

I oktober gik turen til Kohberg Brød i Bolderslev. Først fik deltagerne lidt historie og så en rundtur på fabrikken. Der måtte ikke tages billeder på fabrikken, men fotografen snuppede et billede, da deltagerne skulle iklædes røde træsko, beskyttelsesdragter, hårnet og skægnet. En meget hyggelig og informativ formiddag.

 

 

 

Opslagstavlen er tilbage i Løgumgårde

Den gode gamle opslagstavle er, efter lang tids fravær, endelig tilbage i byen. Og den  ikke flyttet særlig langt væk fra sin oprindelige placering.

Hvor den tidligere hang på muren ved Dagli’Brugsen, er den nu flyttet hen til en plads bag busventeskuret. Lidt gemt af vejen måske, men man kommer tørskoet hen til den, og man står i ly, alt imens man læser om de lokale tilbud.

Vi håber, at tavlen vil blive flittigt benyttet. Den er, som før, tiltænkt LOKALE informationer. Alt vedr. sognet. Vi kan alle hænge noget op. Det kræver lidt disciplin, men mon ikke det går. Hænger der gamle sedler, hvor “sidste salgsdato” er overskredet, så bedes man fjerne disse, og smide det i papirkurven lige ved siden af venteskuret. Samme vej bør udenbys sedler gå. Som skrevet, så er tavlen for lokale tilbud, og IKKE til f. eks.  reklame for byfester på østkysten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK også de elektroniske medier. Du kan finde informationer om lokale tiltag mange steder:

www.loegumellum.infoland.dk – Den elektroniske infotavle ved konfirmandstuen – Facebook

 

Infoskærm i Nr. Løgum

I samarbejde med Tønder kommune, Ballum IT og lokalrådet, er der  blevet bestilt, og leveret to infoskærme. Den ene er nu ophængt, og sat i drift. Den er placeret i menighedshuset ved Nr. Løgum kirke.

Den anden skærm var oprindelig tiltænkt Ellum. Men, det har desværre vist sig at være en umulig opgave, at finde en egnet placering derude. Derfor forhandles der nu med en af de store forretninger i Løgumkloster, om muligheden for at  hænge skærmen op i butikken.

Umiddelbart lyder det lidt mærkeligt, men det er stedet, hvor de fleste beboere fra både Ellum og Nr Løgum kommer. Om ikke før, så siden. Der ventes en afklaring i løbet af kort tid.

Infoskærmene står gratis til rådighed for de to lokalområder. Foreninger kan fortælle om deres planlagte arrangementer. Eller oplyse om de ugentlige mødeaftener, og adresser.

Samarbejdet med infoland hjemmesiderne en stor rolle. Info Complete systemet, som skærmene arbejde med, har forbindelse med de lokale hjemmesiders kalender del. Alle arrangementer der er optaget i kalenderen, vil automatisk blive vist på skærmen.

Vi kan blot opfordre til at bruge systemet. Det er gratis. Det når langt ud i lokalsamfundet. Og det er nemt at bruge.

Herunder ses foto af skærmen i Nr Løgum. Viser een af de aktuelle sider.

Affaldsindsamling i Løgumgårde

Succesfuld affaldsindsamling i Løgumgårde.

Nr. Løgum og Ellum Lokalråd havde inviteret til affaldsindsamling i Løgumgårde. 29 deltagere mødte op og indsamlede 32 kg. affald. Det er en succes i sig selv, at der ikke var flere kg. Nærmere betegnet var noget af affaldet, 100 dåser uden pant, flere tomme flasker, cykel- og metalrester og en enlig gummistøvle. Hvad der ikke var så spændende, var en masse cigaretskod, fyrværkeri rester, fyldte hundeposer og en del løse hunde høm høm`er på gader og stræder. Så derfor kommer der en opfordring fra indsamlingsgruppen, om at passe på miljøet og huske at smide affaldet i hjemmenes affalds- og genbrugsbeholder og ikke i naturen.

Kiss Damm

Herunder: efter veludført arbejde, nydes en ristet med det hele.

Årsmøde i Nr. Løgum & Ellum lokalråd

Nr. Løgum og Ellum Lokalråd har d. 1. marts 2016 holdt Årsmøde i Konfirmandstuen i Løgumgårde.

 Der blev orienteret om Lokalrådets arbejde i årets løb.

Nr. Løgum Centralskole bruges til undervisning for ca. 100 uledsagede unge flygtninge. Indtil videre har Dansk Flygtningehjælp har lejet lokalerne til d. 31. december 2017.

Lokalrådet står for affaldsindsamling i Løgumgårde. I år er affaldsindsamlingen d. 2. april kl. 11. på kirkepladsen. Ved sognefesten er rådets arbejde blevet præsenteret og der kunne deltages i en konkurrence. Der er flere arbejdende udvalg under Lokalrådet.

Trafiksikkerhedsudvalget: Der ønskes stadig chikaner og nedsat hastighed på Enghavevej og nyt asfalt. Der gøres stadig opmærksom på at Lobæk/Landebyvej er meget smal og på grund af den megen trafik både af bilister og cyklister er den farlig at færdes på. Ellum ønsker stadig gadelys i Ellum bygade, Skansen og ved busstoppestedet.

Et lille udvalg står for pasning af lysstandere ved indfaldsvejene til Løgumgårde. Der ønskes også lysstandere på omkørselsvejen ind til Løgumgårde.

Stiudvalget broen over Lobæk ved Skovbrynet i Nr. Løgum blev indviet først på efteråret. Der var rigtig mange deltagere og folk var glade for den. Men det var en stakket frist. Nu har lodsejeren lukket skoven så broen ikke kan bruges. Så nu arbejder stiudvalget på at finde en ny rute og flytte broen.

Hjemmesideudvalget udgiver et nyhedsbrev 4 gange om året. Marts, juni, september og december. Nyheder til nyhedsbrevet skal sendes til Jens K. eller Erik inden d. 15. i den måned, de sendes ud. Der er mulighed for at få nyhedsbrevet ved at gå ind på hjemmesiden og meld til på: www.loegumellum.infoland.dk. Vi har fra Landedistriktsudvalget fået 2 Infoskærme. Den ene skal sidde i Konfirmandstuen og den anden arbejder vi på at finde et godt sted til..

Flagudvalget hejser flaget på Vongshøj på flagdagene og om søndagen i maj, juni, juli og august måned.

Der var orientering om hvad der arbejdes med i Landdistriktsudvalget. Udvalget behandler de ansøgninger der kommer fra Lokalområderne til forskellige projekter og er primus motor omkring hjemmeside og hvilke fonde der kan søges.

Der har været en tur til Ærø for lokalrådene, for at få ny inspiration. Det var en stor succes. Nu arbejdes der med udvikling af Lokalområder i tønder Kommune.

Heidi Martensen ønskede ikke genvalg i stedet blev Margrethe Konstmann valgt til lokalrådet for Nr. Løgum. Nu ser Nr. Løgum og Ellum Lokalråd sådan ud: Formand: Kirsten Damm, Sekretær: Margrethe Konstmann og Henrik Petersen repræsenterer Ellum som menigt medlem.

Derefter gik deltagerne i dialog omkring lokalrådets fremtid og brug af hjemmeside, nyhedsbrev og facebook

 

 

 

 

Kiss Damm

Nyt grupperåd hos spejderne i Nr. Løgum

KFUM spejdernes nye grupperåd (bestyrelse) er nu på plads. Rådet består nu af følgende personer:

Formand: Mona Hansen

Kasserer: Vera Lauritzen Jørgensen,

Sekretær: Mona Kristensen

 

Øvrige medlemmer:

John Matthiesen

Linda Schmidt

Henning Nissen

Herudover deltager lederne også i grupperådet. Mindst en fra hver enhed. Gruppelederen, Christian Lagoni, sidder (sammen med formanden og kassereren) som en af de tre tegningsberettigede.

Hermed er den nye bestyrelse på plads, og fuld  funktionsdygtig.