Kategoriarkiv: Nyhed

Her skal nyheder placeres.

Stolegymnastik i Nr Løgum

Nr. Løgum Seniorer har startet stolemotion op i Menighedslokalerne i Løgumgårde. Det er en rigtig god form for motion. Det foregår hver fredag fra kl. 10 til kl. 11. Nu lige er der juleferie, men det starter op igen fredag d. 5. januar og foregår i januar og februar måned. Alle er velkommen til at deltage.

Julefrokost hos Nr Løgum Seniorer

Nr. Løgum Seniorer har holdt julefrokost. Der var rigtig god mad fra Centralhotellet, som også havde sponsoreret kaffen og småkagerne. Citrondrengene spillede julemusik og senere på eftermiddagen, var det også mulig at få en dans til musikken. Foreningen sagde på den måde, en rigtig Glædelig Jul og et godt nytår, med tak for mange gode oplevelser i det gamle år, til medlemmerne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISS

Fælles spisning i Nr Løgum

Først i november havde Nr. Løgum Seniorer, Fællesspisning for hele Sognet. Menuen var stegt flæsk med kartofler og persillesovs. Husk næste Fællesspisning er torsdag d. 11. januar kl. 18.00.

Kiss

Opslagstavlen er tilbage i Løgumgårde

Den gode gamle opslagstavle er, efter lang tids fravær, endelig tilbage i byen. Og den  ikke flyttet særlig langt væk fra sin oprindelige placering.

Hvor den tidligere hang på muren ved Dagli’Brugsen, er den nu flyttet hen til en plads bag busventeskuret. Lidt gemt af vejen måske, men man kommer tørskoet hen til den, og man står i ly, alt imens man læser om de lokale tilbud.

Vi håber, at tavlen vil blive flittigt benyttet. Den er, som før, tiltænkt LOKALE informationer. Alt vedr. sognet. Vi kan alle hænge noget op. Det kræver lidt disciplin, men mon ikke det går. Hænger der gamle sedler, hvor “sidste salgsdato” er overskredet, så bedes man fjerne disse, og smide det i papirkurven lige ved siden af venteskuret. Samme vej bør udenbys sedler gå. Som skrevet, så er tavlen for lokale tilbud, og IKKE til f. eks.  reklame for byfester på østkysten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK også de elektroniske medier. Du kan finde informationer om lokale tiltag mange steder:

www.loegumellum.infoland.dk – Den elektroniske infotavle ved konfirmandstuen – Facebook

 

Infoskærm i Nr. Løgum

I samarbejde med Tønder kommune, Ballum IT og lokalrådet, er der  blevet bestilt, og leveret to infoskærme. Den ene er nu ophængt, og sat i drift. Den er placeret i menighedshuset ved Nr. Løgum kirke.

Den anden skærm var oprindelig tiltænkt Ellum. Men, det har desværre vist sig at være en umulig opgave, at finde en egnet placering derude. Derfor forhandles der nu med en af de store forretninger i Løgumkloster, om muligheden for at  hænge skærmen op i butikken.

Umiddelbart lyder det lidt mærkeligt, men det er stedet, hvor de fleste beboere fra både Ellum og Nr Løgum kommer. Om ikke før, så siden. Der ventes en afklaring i løbet af kort tid.

Infoskærmene står gratis til rådighed for de to lokalområder. Foreninger kan fortælle om deres planlagte arrangementer. Eller oplyse om de ugentlige mødeaftener, og adresser.

Samarbejdet med infoland hjemmesiderne en stor rolle. Info Complete systemet, som skærmene arbejde med, har forbindelse med de lokale hjemmesiders kalender del. Alle arrangementer der er optaget i kalenderen, vil automatisk blive vist på skærmen.

Vi kan blot opfordre til at bruge systemet. Det er gratis. Det når langt ud i lokalsamfundet. Og det er nemt at bruge.

Herunder ses foto af skærmen i Nr Løgum. Viser een af de aktuelle sider.

Årsmøde i Nr. Løgum & Ellum lokalråd

Nr. Løgum og Ellum Lokalråd har d. 1. marts 2016 holdt Årsmøde i Konfirmandstuen i Løgumgårde.

 Der blev orienteret om Lokalrådets arbejde i årets løb.

Nr. Løgum Centralskole bruges til undervisning for ca. 100 uledsagede unge flygtninge. Indtil videre har Dansk Flygtningehjælp har lejet lokalerne til d. 31. december 2017.

Lokalrådet står for affaldsindsamling i Løgumgårde. I år er affaldsindsamlingen d. 2. april kl. 11. på kirkepladsen. Ved sognefesten er rådets arbejde blevet præsenteret og der kunne deltages i en konkurrence. Der er flere arbejdende udvalg under Lokalrådet.

Trafiksikkerhedsudvalget: Der ønskes stadig chikaner og nedsat hastighed på Enghavevej og nyt asfalt. Der gøres stadig opmærksom på at Lobæk/Landebyvej er meget smal og på grund af den megen trafik både af bilister og cyklister er den farlig at færdes på. Ellum ønsker stadig gadelys i Ellum bygade, Skansen og ved busstoppestedet.

Et lille udvalg står for pasning af lysstandere ved indfaldsvejene til Løgumgårde. Der ønskes også lysstandere på omkørselsvejen ind til Løgumgårde.

Stiudvalget broen over Lobæk ved Skovbrynet i Nr. Løgum blev indviet først på efteråret. Der var rigtig mange deltagere og folk var glade for den. Men det var en stakket frist. Nu har lodsejeren lukket skoven så broen ikke kan bruges. Så nu arbejder stiudvalget på at finde en ny rute og flytte broen.

Hjemmesideudvalget udgiver et nyhedsbrev 4 gange om året. Marts, juni, september og december. Nyheder til nyhedsbrevet skal sendes til Jens K. eller Erik inden d. 15. i den måned, de sendes ud. Der er mulighed for at få nyhedsbrevet ved at gå ind på hjemmesiden og meld til på: www.loegumellum.infoland.dk. Vi har fra Landedistriktsudvalget fået 2 Infoskærme. Den ene skal sidde i Konfirmandstuen og den anden arbejder vi på at finde et godt sted til..

Flagudvalget hejser flaget på Vongshøj på flagdagene og om søndagen i maj, juni, juli og august måned.

Der var orientering om hvad der arbejdes med i Landdistriktsudvalget. Udvalget behandler de ansøgninger der kommer fra Lokalområderne til forskellige projekter og er primus motor omkring hjemmeside og hvilke fonde der kan søges.

Der har været en tur til Ærø for lokalrådene, for at få ny inspiration. Det var en stor succes. Nu arbejdes der med udvikling af Lokalområder i tønder Kommune.

Heidi Martensen ønskede ikke genvalg i stedet blev Margrethe Konstmann valgt til lokalrådet for Nr. Løgum. Nu ser Nr. Løgum og Ellum Lokalråd sådan ud: Formand: Kirsten Damm, Sekretær: Margrethe Konstmann og Henrik Petersen repræsenterer Ellum som menigt medlem.

Derefter gik deltagerne i dialog omkring lokalrådets fremtid og brug af hjemmeside, nyhedsbrev og facebook

 

 

 

 

Kiss Damm