Fremtiden for skolens bygninger

Referat fra Rejseholdets besøg i Nørre Løgum

Deltagere:

 • Kirsten Nissen, lokalrådet
 • Heidi Martensen, Sogneforeningen
 • Henning Lorentsen, Sogneforeningen
 • Kirsten Damm, formand for lokalrådet. Landdistriktsudvalg
 • Anders Nissen, missionshuset
 • Henry Hansen, menighedsrådet
 • Poul Jørgensen, Ellum i lokalrådet
 • Rejseholdet var mødt fuldtalligt, jf. kommissoriet.

Oplæg ved Finn Hansen:

 • Hvordan kommer vi videre efter skolelukningen?
 • Kan man lokalt gøre brug af bygningerne?
 • Skal bygningerne sættes til salg – alternativt nedrives?
 • Rejseholdet lytter til input og tager med tilbage til KB.

Indledende bemærkninger fra Kirsten Damm:

 • Med vedmod siges farvel til skolen, som har været omdrejningspunkt for lokalområdet i mange år. Skolen er blevet brugt rigtig meget af lokalområdet. Dillettant, revy, sodavands disko, fastelavn, banko, høstfester og borgermøder.
 • Godt samarbejde med skolen. Lånt hinandens ting. Fælles udvikling til en god skole og et godt lokalsamfund.
 • Har haft 2 borgermøde. Spurgt borgerne, hvad de ville. Ikke energi til at oprette friskole. Beliggenhed tæt på Løgumkloster. Spurgt Løgumkloster friskole om de kunne tænke sig at købe bygningerne, men det var der ikke interesse for.

 Gjort op, hvad der er af foreninger:

 • Missionshuset
 • Spejderne
 • Menighedsrådet
 • Efterløns- og pensionistforeningen
 • Sogneforeningen
 • Løgum Børnegård
 • Fællesråd – lokalråd
 • I Ellum:
 • Ungdoms- og idrætsforening
 • BMX
 • Jagtforening
 • Forsamlingshus

Erhverv:

 • Fodzonen
 • Lars Tømrer og Snedker
 • Sydjysk Stoker
 • Løgumgårde Oliefyr Service
 • Thermo Line
 • Gave Galleriet
 • El Xperten
 • Win-door
 • Løgumgårde Auto
 • Jan Drøhse
 • Jens Søndergaard
 • Energizonen
 • Bondehuset
 • Gartneriet.
 • Vaskeriet.
 • Boinstitutionen Løgumgård
 • Kisbæk Murerforretning
 • Landbrug

Spørgsmål og svar:

 • Foreningerne har ikke råd til at overtage bygningerne. De er for store. Ikke råd til driftsudgifter blot i størrelsesordenen 100.000 vil være for meget.
 • Kan man leje sig ind?
 • Christian Christensen: årlige udgifter til drift og vedligeholdelse udgør ca. 250.000.
 • Behov for areal: Skolens midterste del med salen + køkken + udendørs frostfrit rum.
 • Christian Christensen: Fra Børn- og Skoleudvalget er der ikke de store behov for at bruge dele af skolen.
 • Johan Kristensen: Ikke hensigtsmæssigt  at sprede aktiviteter mere, da det giver ledig kapacitet andre steder.
 • Kirsten Damm: Det kan ikke gå at beholde gymnastiksalen til et par hold om ugen.
 • Bo Jessen: Har erhvervslivet givet udtryk for ønske om at overtage skolen?
 • Kirsten Damm: Nej, men det kan være en mulighed med brugsen, som lukker 14. maj.
 • Lokalsamfundet kan evt. overtage hele brugsen eller loftet på brugsen og bruge det som forsamlingshus.
 • Bo Jessen: pris på skolebygninger vil følge udbud og efterspørgsel. Tidligere er solgt skoler incl. inventar for ca. 1,5 mio. kr.
 • Johan Kristensen: Meget dårligt at have tomme skoler stående. Forfalder hurtigt.
 • Finn Hansen: netop for at få afdækket behovet, er vi ude. Er der noget lokalsamfundet er interesseret i – kan man sælge en del – kan kommunen bruge en del til børnehave eller andet – skal noget af bygnigngen nedrives. Der er endnu ikke taget nogen beslutninger. Vi kommer med helt åbne kort. Vigtigt at I spiller på banen.  Hvis bygningen forsvinder, hvad mangler I så?.
 • Kirsten Damm: Vi mangler et samlingssted.
 • Heidi Martensen: Vi kommer til at mangle marken, hvor vi har traktortræk, ringridning, traktorringridning og sankt hans. Vil gerne fortsætte lejemål til udendørs aktiviteter. Har også et rum til udendørs ting. Vil også gerne have ting fra kælderen flyttet til bygning, hvor SFO nu har mooncars m.v. Også gerne legepladsområdet med.
 • Bo Jessen: Det skulle nok være muligt at fortsætte lejemål af marken.
 • Menighedsrådet har brug for en gang imellem at kunne være 100 mennesker (indendørs). Konfirmandstuen rummer 60 mennesker. Det vil ikke være godt at bruge brugsens 1. sal til det formål.
 • Heidi Martensen: bliver der ledig kapacitet på boinstitutionen? Der skal nedrives bygninger.
 • Nej, det der skal nedrives er ikke egnet og kan ikke rumme 100 mennesker.
 • Anders Nissen: Hvis skolen ikke bliver solgt, kan man så forestille sig at nedrive de to sidefløje og kun bruge den midterste del?
 • Bo Jessen: Det kunne være en mulighed. Kan søge indsatspulje til nedrivning.
 • Henry Hansen: Det kan nok være vanskeligt at nedrive sidebygningerne.
 • Kirsten Damm: Vil gerne bibeholde mange fritidsaktiviteter for børnene. Ellers får de ingen tilknytning til deres lokalsamfund, når de skal gå i skole i Løgumkloster.
 • Anders Nissen: Det vil aldrig blive optimalt at bruge 1. salen af brugsen.
 • Henry Hansen: Brugsen er under konkursbegæring, og skal derfor sælges hurtigst muligt.
 • Kirsten Damm: Der er en erhvervsmand, som er interesseret i brugsen.
 • Preben Linnet: I mangler marken, samlingssted til borgere + toilet, opbevaringsrum. De udendørs ting er nok ikke så vanskeligt. Samlingsstedet er mere vanskeligt.
 • Henning Lorentsen: Havde en idé til spejdere og børnehave. Man kunne lave en pileskov på boldbanerne. Der var ikke interesse for idéerne.
 • Kirsten Damm: Vigtigt med sikker skolevej. Der skal krydses en trafikeret vej. Vejen til Mølleparken er meget smal. Der er søgt om en cykelsti.
 • Bo Jessen: Der er fokus på cykelstier i forbindelse med skolestrukturen. Der vil være større chancer fremover. Kan dog ikke love noget.
 • Johan Kristensen: Børn vælger altid den korteste vej – uanset hvilke foranstaltninger, der er lavet.
 • Preben Linnet: Ønske til fremtidige besøg – kort gennemgang af bygningen.

 Bygningen blev gennemgået.

 •  Anders Nissen: Hvad skal der ske med inventaret?
 • Viggo Christensen: Det følger med børnene til skolerne.
 • Bo Jessen: Ikke taget stilling til, hvad der skal ske med evt. overskydende inventar.
 • Johan Kristensen: Idéer bringes med rundt ved de forskellige møder. Samles op i de politiske udvalg.

Opsamling ved Viggo Christensen:

Skriftlig opsamling sendes ud til kontaktpersonen. Mulighed for at melde tilbage, hvis vi har misforstået noget. Vi har hørt jeres ønske om at beholde dele af bygningerne. Som minimum grønne områder, hvis bygningerne sælges. Vil helst have lokalt samlingssted/forsamlingshus i Løgumgårde, hvis der opstår en mulighed. I sidste ende handler det om økonomi. Vi kommer ikke med en pose penge, som Finn også indledte med.

Fra i aften og de næste 14 dage skal vi rundt ved de 8 steder. Sidst i april samles op på hele besøgsrunden. Herefter kan der være behov for yderligere drøftelser. Forhåbentlig vil der i juni være klarhed over, hvad vi gør de enkelte steder, så vi har en færdig plan til august.

Kirsten Damm: Vil der være mulighed for at få hjælp til at søge fonde?

Finn Hansen: Det kunne være et emne for Landdistriktsudvalget at udbyde et kursus i at søge fondsmidler.

Afsluttende bemærkning fra Finn Hansen: Landdistriktsudvalget har mulighed for at  hjælpe til, hvis der skulle opstå yderligere idéer.

Afsluttende bemærkning fra Kirsten Damm: Anledningen er trist, men det er meget positivt, at der bliver lyttet fra politisk side.

I begyndelsen af 2014 står skolen stadig tom uden en ny ejer, men der har været enkelte interesserede.

Skriv et svar