Generalforsamling hos Nr. Løgum Seniorer.

Foreningen har 192 medlemmer. Det er 5 flere som sidste år. Arrangementer i årets løb:

Fællesspisning i november og i januar, et foredrag ved Karla Osborn om livet på landevejen. Generalforsamling med Banko, Kør selv tur til det nye Vadehavscenter i V. Vedsted, med Bingo Rejser på en rigtig god tur til Randers Regnskov. Vi deltog i Sognefesten i Løgumgårde med en bod sammen med Lokalrådet og Sogneforeningen.

5 dages tur til Vinbyen i Altenahr, med Bingo Rejser til Friedrichstadt, kør selv tur til Andelskartoffelmels-fabrikken i Toftlund, vi holdt Nr. Løgum Seniorers 70 års jubilæum på Centralhotellet, pakkebanko, julefrokost på Central hotellet.Der er Stolemotion, som foregår en gang om ugen i oktober, november, januar og februar.

Foreningen har i årets løb arbejdet rigtig meget med den nye persondatalov.

Foreningen er med i Fællesrådet og i Danske Seniorer. Sidstnævnte fører medlemskartoteket. Vi kan få hjælp fra konsulenten, og medlemmerne får et blad og ”Den lille gule” som beskriver, hvad man kan få som pensionist.

Laila Holdt og Bent Lorenzen blev genvalgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand: Kirsten Damm

Næstformand: Allan Jensen

Kasserer: Laila Holdt

Sekretær: Bent Lorenzen

Bestyrelsesmedlem: Sigrid Christiansen

Efter generalforsamlingen var der en oriente-ring fra Brand og Redning Sønderjylland om, hvordan man undgår brand i hjemmet og brug af røgalarmer.

Eftermiddagen sluttede med Bankospil.

Skriv et svar