Forskønnelse af området ved Vongshøj.

Flagudvalget under Nr. Løgum og Ellum Lokalråd har holdt møde med Danni D. J. Poulsen fra Vej  &  Park, Teknik og Miljø, Tønder Kommune, om et stort ønske om renovering af området omkring Vongshøj. Der blev aftalt at træerne skal beskæres omkring tårnet, men det kræver et samarbejde med Museum Sønderjylland, inden beskæringen finder sted.    Skiltene renoveres og rettes op, trappetrin på Vongshøj og på stierne gennem skoven op til tårnet renoveres. Tråd og træhegn langs vej og sti strammes op. Så det ser ud til, at området omkring Vongshøj bliver dejligt, at færdes i til sommer.

Kiss

Skriv et svar