Nr. Løgum Seniorer

Bestyrelsen:

Kirsten Damm, Formand, mail: kissdamm@dlgmail.dk                    74744532/20409532

Allan Jensen, Næstformand, mail: allanogerna@bbsyd.dk                 74745017

Laila Holdt, Kasserer, mail: los@nypost.dk                                                             74744767/61740452

Bent Lorenzen, Sekretær, mail: fasanvej13@webspeed.dk                74744856/21454397

Sigrid Christiansen Bestyrelsesmedlem, mail:sigrid40@hotmail.dk 74743646 /20336546

 Formål:

Foreningens formål er at samle seniorer, således at de kan bevare kontakten med det øvrige samfund og tilbyde aktiviteter, der er af oplysende, kulturel og social art.

Foreningen er upartisk i partipolitiske og religiøse spørgsmål.

Foreningen holder sine sammenkomster i Menighedslokalet, Nørregade 7, Løgumgårde og så vidt muligt i samarbejde med præstegården. Desuden arrangere vi  halv- og heldagsudflugter.

Nr. Løgum Seniorer byder alle velkommen i foreningen. Vi er 182 medlemmer og er en selvstændig forening. Det koster et beskedent kontingent at blive medlem og der er en god opbakning fra medlemmerne.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formanden.

Vi er medlem af Danske Seniorer, som har kredse rundt i hele landet.

Kreds Sønderjylland afholder følgende aktiviteter

  1. September 2018 kl. 14.00: Fællesmøde for bestyrelsesmedlemmer. Testamente og Værgemål.
  2. Oktober 2018 kl. 8.30: ”Last Prom” i Musikhuset i Esbjerg. Udflugt, middag og koncert.
  3. Oktober 2018 kl. 12.00 til 17.00: Løvfaldsfest på Holbøl Landbohjem.
  4. januar til d. 18. januar 2019: 3 dejlige dages Højskoleophold på Rude Strand for alle medlemmer.
  5. marts 2019: Generalforsamling i Kredsen kl. 14.00 på Agerskov Kro for alle.
  6. april 2019 kl. 14.00: Fællesmøde for foreningsbestyrelser.

Tilmelding til Jytte Jensen: 29836956, mail: jytte34@hotmail.com

Husk at tilmelde i meget god tid før arrangementet. Der er ”først til mølle” princip.

2018:

Fredag d. 5. oktober, kl. 12.00: Nr. Løgum Seniorer holder 70 års Jubilæum på Centralhotellet i Løgumkloster. Vi håber, at se rigtig mange af medlemmerne. Vi får en dejlig middag og hygger os sammen med musik fra H. C. Eichner.                                                                                      Pris: 200 kr., ikke medlemmer 250 kr. Tilmelding inden d. 24. september.

 Tirsdag d. 9. oktober, kl. 13.30: Fra kirkepladsen, kør selv tur til Andels-kartoffelmels fabrikken, AKS, Koldingvej 3, 6520 Toftlund. Vi ser en film om fabrikken, får kaffe og kage. Derefter rundtur på fabrikken. Husk udendørs tøj/fodtøj, ingen smykker. Deltagerne skal være godt gående, der er mange trapper. Pris: 50 kr., ikke medlemmer 100 kr. Max 45 deltagere. Tilmelding inden d. 1. oktober.

Stolemotion: i Menighedslokalet, opstart fredag d. 12. oktober, derefter fredage i oktober, november, januar og februar. Undtagen d. 2-11, 11-1, 1-2.

Onsdag d. 24. oktober kl. 14.00: i Menighedslokalet spiller vi Pakkebanko. Hver deltager medbringer en pakke til 20/30 kr. Kort koster 5 kr. stykket og foreningen giver kaffen.

Torsdag d. 1. november, kl. 18.00: Fællesspisning for hele Sognet i Menighedslokalet. Mød op og få en god ”unnen” og et hyggeligt samvær. Pris for voksne 50 kr. og  Børn 25 kr. Hjælpere til madlavning modtages gerne !

Tilmelding inden d. 29. oktober, max. 60 deltagere.

Fredag d. 23. november, kl. 12.00 på Centralhotellet: Vi siger god jul til hinanden, med en dejlig og hyggelig julefrokost, med underholdning af ”Kun for sjov”. Pris 200 kr. ikke medlemmer 250 kr. excl. drikkevarer.Tilmelding inden d. 14. november.

Menighedsrådet står for Adventskomsammen tirsdag d. 4. december, tidspunkt, se i kirkebladet.

2019:

Onsdag d. 9. januar kl. 14.00 i Menighedslokalet: Foredrag ved Birthe Wilke om hendes spændende liv. Pris: incl. foredrag, kaffe og kage 50 kr.

 Torsdag d.24. Januar, kl. 18.00: Fællesspisning for hele Sognet i Menighedslokalet. Mød op og få en god ”unnen” og et hyggeligt samvær. Pris for voksne 50 kr. og Børn 25 kr. Hjælpere til madlavning modtages gerne !

Tilmelding inden d. 21. januar. Max. 60 deltagere.

Onsdag d. 6. februar, kl. 14.00 i Menighedslokalet: Generalforsamling med banko.

Onsdag d. 20. marts, kl. 14.00 i Menighedslokalet: Sangeftermiddag med Bodil Dippern, som fortæller om sangene. Pris: incl sang, kaffe og kage 50 kr.

 Tirsdag d. 10. april, kl. 8.30 : Fra kirkepladsen med Bingo Rejser til det nye musæum Tirpitz ved Blåvand. Når vi ankommer, kommer der en guide op i bussen og fortæller om museet i ca. ½ time. Derefter får vi høretelefoner på og bliver guidet rundt på museet. Så spiser vi middag og der bliver mulighed for, at gå en tur rundt i Blåvand by. Derefter går turen hjemad. Pris: 550 kr. Ikke medlemmer 600 kr. excl. Drikkevarer. Tilmelding inden d. 25. marts.

 Torsdag d. 9. maj, kl. 9.00: Fra kirkepladsen, kør selv tur til Julemærke h

jemmet, Fjordmark, Fjordvej 20, 6340 Kruså. Vi får kaffe og boller og hører om hjemmet. Pris: 50 kr. Ikke medlemmer 100 kr. Tilmelding inden d. 1. maj.

23.til 25. maj: Sognefest i Løgumgårde.

Fra søndag d. 12. maj til torsdag 16. maj: 5 dages tur til Thüringen.

Turen koster for 25 deltagere 3575 kr. for 30 deltagere 3475 kr. Der er intet enkeltværelses gebyr og afbestillingsgebyr: 217 kr. Turen er med morgenmad og aftensmad. (ikke alle entre incl.) Vi rejser med Bingo Rejser og Rosa Rejser og vi bor på hotel Michel. Se i øvrigt forsiden. Tilmelding senest d. 1. marts 2019.

 Tilmeldinger til alle ture og arrangementer til Allan Jensen: 74745017 eller Sigrid Christiansen:74743646/20336546.

 

 

Skriv et svar