Ellum/Nr. Løgum lokalråds årsmøde

Margrethe Konstmann ønskede ikke genvalg til Lokalrådet. I stedet blev Preben Schmidt valgt som Nr. Løgums repræsentant. Nu ser Nr. Løgum og Ellum Lokalråd sådan ud: Formand: Kirsten Damm, Sekretær: Knud Olaf Thams, som repræsenterer Ellum og Preben Schmidt som menigt medlem.

Lokalrådet har i årets løb sendt høringssvar til Kommuneplanen for 2017-2029.Nr. Løgum Centralskoles bygninger bruges året ud af politiet.

I år er der affaldsindsamlingen d. 31. marts kl. 11.00 på kirkepladsen.

Flagudvalget hejser flag på Vongshøj på flagdage og søndage i maj, juni, juli og august. Udvalget har ønsket at få beskåret træerne ved Vongshøj og renoveret stisystemet. Det er der kontakt med kommunen om.

Nyhedsbrevet udgives ikke mere, der var for få, der sendte nyheder til det. Nyheder og aktivitetsdatoer sættes for eftertiden på hjemmesiden. De kan sendes til Jens Kr. Andersen og Erik Clausen. Se hjemmesiden på www.loegumellum.infoland.dk .

Nr. Løgum Sogneforening har, sammen med Løgumkloster Borgerforening, ansvaret for flag og flagstænger til opsætning i byen ved konfirmationer og andre glædelige begivenheder.

Julelys udvalget har ønsket at få beskåret træerne på Sognegade og for at undgå nedkørsel af træerne, at få reflekser på dem o.a. ændringer. Det er der også kontakt med Kommunen om.

Lokalrådet arbejder tæt sammen med Fællesrådet, får nye ideer, og der kan søges fonde ved Landdistrikts- og Bosætningsudvalget.

På den sidste del af årsmødet viste Lokalhistorisk Forening spændende billeder fra Nr. Løgum og Ellum, og vi så 2 film fra lokalområdet.

Skriv et svar