Forfatterarkiv: Erikcl

Forskønnelse af området ved Vongshøj.

Flagudvalget under Nr. Løgum og Ellum Lokalråd har holdt møde med Danni D. J. Poulsen fra Vej  &  Park, Teknik og Miljø, Tønder Kommune, om et stort ønske om renovering af området omkring Vongshøj. Der blev aftalt at træerne skal beskæres omkring tårnet, men det kræver et samarbejde med Museum Sønderjylland, inden beskæringen finder sted.    Skiltene renoveres og rettes op, trappetrin på Vongshøj og på stierne gennem skoven op til tårnet renoveres. Tråd og træhegn langs vej og sti strammes op. Så det ser ud til, at området omkring Vongshøj bliver dejligt, at færdes i til sommer.

Kiss

Nr. Løgum Seniorer – 70 år og stadig aktiv

Nr. Løgum Seniorer har i oktober holdt foreningens 70 års jublilæum på Centralhotellet i Løgumkloster. Der var 63 deltagere som nød en rigtig god middag, hørte formanden fortælle om de mange aktiviteter og oplevelser i løbet af de 70 år. Der var taler fra næstformanden i Hovedbestyrelsen for Danske Seniorer, formanden for Kreds Sønderjylland Danske Seniorer og som en overraskelse kom Ole Caspersen og fortalte om hans liv i Løgumkloster. En dejlig og hyggelig eftermiddagen sluttede med, at H. C. Eichner spillede op til dans. (Kiss)

Herunder (øverst) ses den meget aktive bestyrelse, som gør et kæmpe stykke frivilligt arbejde for den “gamle forening”.

Nederst  ses Ole Caspersen i færd med, på sædvanligt dygtige vis, at underholde forsamlingen.

Nyt og forbedret lys i Løgumgårde, Ellum og Løgumkloster

I det tiltagende efterårsmørke, kommer Tønder kommune med en oplysende nyhed: der kommer nyt lys i cirka 98 % af alle gadelamper. De gamle noenrør bliver udskiftet med de langt billigere LED lamper. For længere holdbarhed og lavere driftsomkostninger.

Alle de gamle gittermaster, træmaster og nogle få af de gamle stålmaster, vil blive udskiftet.

Arbejdet starter i uge 44, og forventes afsluttet i løbet af uge 48.

Oplysningerne kommer fra Thomas Thomasen. Projektlede på gadelys hos Tønder Kommune.

Nyt omkring Enghavevej i Løgumgårde

Enghavevej

Der er planlagt nyt asfalt og trafikhæmmendeforanstaltninger på Enghavevej. I følge kommunen, kommer der nyt asfalt i efterår 2018 eller forår 2019. Når det er lagt, så arbejdes der videre med, om der er behov for trfikhæmmende foranstaltninger og om det kan lade sig gøre ? Det er der nogle eksperter, der skal se på. Vejen er ikke så bred, så det der eventuelt bliver besluttet skal være til mindst gene for beboerne. Lokalrådet og Trafiksikkerhedsudvalget bliver kontaktet, når der evt. er forslag klar.

KISS

Nr. Løgum seniorer på tur

Nr. Løgum Seniorer på tur Nr. Seniorer har været med Bingo rejser på tur til Friedrichstadt. Vi havde Lau Nørregård med som guide hele dagen. Vi kørte over Rudbøl og ned gennem alle Kogene. Spiste middag i Friedrichstadt og var på kanalrundfart med dansktalende guide. Derefter kørte vi til Eider Sperrewerk, som er en kæmpestor sluse, der kan køres ind igennem. Dagen sluttede med kaffe i en gammel marskgård. En meget hyggelig, spændende og informativ tur.

KISS