Årsmøde i Nr. Løgum / Ellum Lokalråd

Nr. Løgum og Ellum Lokalråd afholder Årsmøde
Tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 19.00 i Ellum Forsamlingshus

Orientering om Lokalrådets arbejde
Regnskab
Valg til Lokalrådet: For Ellum er Knud Olaf Thams på valg.

Ulrik Pedersen, Kommunikationskonsulent i Tøndermarsk Initiativet kommer og fortæller om Danmarks største samlede projekt til udvikling af et unikt område nemlig Tøndermarsken. Hvordan der arbejdes for at bevare, beskytte og benytte  et uvurderlige kulturlandskab.
Kaffen koster 30 kr.  Alle er velkomne

Skriv et svar