Månedsarkiv: december 2018

Forskønnelse af området ved Vongshøj.

Flagudvalget under Nr. Løgum og Ellum Lokalråd har holdt møde med Danni D. J. Poulsen fra Vej  &  Park, Teknik og Miljø, Tønder Kommune, om et stort ønske om renovering af området omkring Vongshøj. Der blev aftalt at træerne skal beskæres omkring tårnet, men det kræver et samarbejde med Museum Sønderjylland, inden beskæringen finder sted.    Skiltene renoveres og rettes op, trappetrin på Vongshøj og på stierne gennem skoven op til tårnet renoveres. Tråd og træhegn langs vej og sti strammes op. Så det ser ud til, at området omkring Vongshøj bliver dejligt, at færdes i til sommer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiss

Nr. Løgum Seniorer – 70 år og stadig aktiv

Nr. Løgum Seniorer har i oktober holdt foreningens 70 års jublilæum på Centralhotellet i Løgumkloster. Der var 63 deltagere som nød en rigtig god middag, hørte formanden fortælle om de mange aktiviteter og oplevelser i løbet af de 70 år. Der var taler fra næstformanden i Hovedbestyrelsen for Danske Seniorer, formanden for Kreds Sønderjylland Danske Seniorer og som en overraskelse kom Ole Caspersen og fortalte om hans liv i Løgumkloster. En dejlig og hyggelig eftermiddagen sluttede med, at H. C. Eichner spillede op til dans. (Kiss)

Herunder (øverst) ses den meget aktive bestyrelse, som gør et kæmpe stykke frivilligt arbejde for den “gamle forening”.

Nederst  ses Ole Caspersen i færd med, på sædvanligt dygtige vis, at underholde forsamlingen.